9. dubna 2024,
9 minutes read

Významné festivaly na Srí Lance, které stojí za to zažít

Srí Lanka je ostrov s bohatou a pestrou kulturou. Tato kultura se projevuje také v řadě významných festivalů, které se konají po celý rok. Tyto festivaly jsou příležitostí pro místní obyvatele, aby oslavili své tradice a náboženství a také pro turisty, aby se dozvěděli více o srílanské kultuře.

V tomto článku se podíváme na některé z nejvýznamnějších festivalů na Srí Lance. Seznámíme se s jejich historií, významem a tím, co na nich můžete zažít.

Vesak Poya: Nový život, osvícení a smrt Buddhy

Vesak Poya je jedním z nejvýznamnějších buddhistických svátků na Srí Lance, slavený na celém ostrově. Tento svátek, který je známý také jako Vesak, připomíná tři klíčové události v životě Buddhy: jeho narození, dosažení osvícení a smrt.

Během těchto dnů se buddhisté shromažďují v chrámech ke společným modlitbám, meditacím a uctívání Buddhy. Jejich oblečení je často ve světlých barvách, což symbolizuje radost a nový začátek.

Jednou z nejvýznamnějších tradicí, které se konají během Vesak Poya, je očistný akt zvaný „Bath Dansal“. Lidé si připravují jídlo a nápoje, které pak bezplatně poskytují ostatním. Je to projev soucitu a sdílení se s ostatními lidmi.

Vesak Poya přináší nejen duchovní poselství, ale také podporuje jednotu a harmonii mezi lidmi různých náboženství na Srí Lance. Tento svátek je příležitostí pro všechny obyvatele, aby se spojili ve společném projevu lásky a respektu.

Sinhala a Tamil Nový rok: Konec sklizně a začátek nového roku

V srílanském kalendáři je Sinhala a Tamil Nový rok nejvýznamnějším festivalem po Vesak Poya. Slaví se na počátku dubna, aby se přivítalo nové zemědělské období a začátek sklizně. Je to čas oslav a radosti, kdy se lidé ze svých rodin a s přáteli scházejí a tráví spolu čas.

Mezi důležité součásti tohoto svátku patří tradiční odložení želvích vajíček. Tato tradice je spojena se zemědělstvím a symbolizuje dostatek plodnosti a hojnost v nadcházejícím roce. Věří se, že odložení vajíček do písku přinese štěstí a ochranu pro budoucí sklizně.

Sinhala a Tamil Nový rok: Konec sklizně a začátek nového roku

V srílanském kalendáři je Sinhala a Tamil Nový rok nejvýznamnějším festivalem po Vesak Poya. Slaví se na počátku dubna, aby se přivítalo nové zemědělské období a začátek sklizně. Je to čas oslav a radosti, kdy se lidé ze svých rodin a s přáteli scházejí a tráví spolu čas.

Mezi důležité součásti tohoto svátku patří tradiční odložení želvích vajíček. Tato tradice je spojena se zemědělstvím a symbolizuje dostatek plodnosti a hojnost v nadcházejícím roce. Věří se, že odložení vajíček do písku přinese štěstí a ochranu pro budoucí sklizně.

Tato jedinečná tradice je důležitou součástí srílanského kulturního dědictví a přitahuje nejen domácí, ale i zahraniční turisty. Každý rok se ve městech a vesnicích po celé zemi konají oslavy, při kterých se konají různé zábavné akce a tradiční obřady.

Kandy Esala Perahera: Největší a nejbarevnější festival na Srí Lance

Kandy Esala Perahera je jedním z nejvýznamnějších festivalů na Srí Lance a zároveň představuje jedinečnou příležitost pro návštěvníky, aby zažili bohatou kulturní tradici ostrova. Tento tradiční buddhistický festival se koná každoročně ve městě Kandy během července a srpna a trvá až deset dní.

Esala Perahera je známý svou velkolepostí a pestrostí, kterou nabízí. Hlavní událostí festivalu je průvod slonů, tanečníků a hudebníků, který prochází ulicemi města. Tisíce lidí se shromažďují podél trasy průvodu, aby mohli obdivovat ohromující kostýmy, tradiční tance, bubny a další hudební nástroje, které tvoří jeho součást.

Festival má hluboké náboženské kořeny a slaví život a učení Buddhy. Je to také příležitost pro místní obyvatele vyjádřit svou oddanost víře a modlit se za štěstí a dobré zdraví. V průběhu Esala Perahera jsou také předváděny historické příběhy a legendy, které jsou důležitou součástí srílanské kultury.

Tento festival je jedinečnou příležitostí pro turisty, kteří chtějí poznat bohatou kulturu a tradice Srí Lanky. Kandy Esala Perahera nabízí nezapomenutelný zážitek pro všechny, kteří se ho zúčastní.

Duruthu Perahera: Budhova první návštěva Srí Lanky

V srílanském kalendáři je měsíc Duruthu zvláštním obdobím, protože je spojen s významnou událostí – návštěvou Buddhy, zakladatele buddhistického náboženství na Srí Lance. Tato událost je každoročně oslavována v rámci Duruthu Perahera, která je jedním z nejvýznamnějších kulturních festivalů na ostrově.

Duruthu Perahera je slavnostní průvod, který se koná ve městě Kandy, hlavním buddhistickém centru Srí Lanky. Průvod, plný bohatě zdobených slonů, barevných kostýmů a tradičních tanečníků, projíždí ulicemi města a provází ho zvuk bubnů a tradičních hudebních nástrojů. Sloni jsou velmi důležitou součástí festivalu a symbolizují moc a štěstí.

Duruthu Perahera je nejen kulturním festivalem, ale také náboženskou událostí, při které věřící vyslovují modlitby a přinášejí oběti do chrámů. Festival trvá více dní a vrcholí velkolepým ohňostrojem, který je symbolem odstranění temnoty a začátkem nového života.

Duruthu Perahera je tedy jedinečnou příležitostí prohlédnout si srílanskou kulturu a tradice. Přidejte se k oslavě, ať už jste návštěvníkem Srí Lanky nebo se jen zajímáte o bohatou historii a duchovní dědictví ostrova.

Deepavali: Hinduistický festival světla

Deepavali, známý také jako Diwali, je jeden z nejvýznamnějších hinduistických festivalů v Indii a po celém světě. Slaví se během přelomu října a listopadu a trvá pět dní. Deepavali je svátkem, který přináší radost, osvětlení a vítězství dobra nad zlem.

Během Deepavali se domy a ulice zdobí tisíci lucernami a svíčkami, aby přivítaly boha Rámu a jeho manželku Sítu. Legendy vyprávějí, že Rám se vrátil do svého království po svém vítězství nad démonem Rávanem a obyvatelé slavili jeho návrat osvětlením celého města.

Na Deepavali se také připravují lahodné pokrmy, jako jsou sladkosti a tradiční indické speciality. Rodiny se společně oblékají do svátečních šatů a navštěvují chrámy, kde se modlí a vyjadřují svou vděčnost bohům. Je to příležitost pro setkání s přáteli a rodinou, dávání dárků a vzájemnou oslavu.

Slavení vítězství dobra nad zlem

Deepavali symbolizuje vítězství dobra nad zlem a světlo nad temnotou. Během Deepavali lidé zapalují ohně a svíčky, aby odstranili temnotu a uvnitř i vně sebe vytvořili světlo a pozitivní energii. Tento festival je také příležitostí k novému začátku, hledání vnitřního klidu a štěstí.

Deepavali je také časem, kdy se konají různé kulturní představení, tance a ohňostroje. Je to slavnostní a radostná událost, která spojuje lidi a oslavuje ducha společenství a lásky.

Neváhejte a vyrazte na Srí Lanku a oslavte Deepavali s rodinou a přáteli, rozsviťte svíčky, šířte lásku a radost a slavte vítězství dobra nad zlem.

Poya Days: Náboženský den pro buddhisty

Během Poya Days si Buddhisté připomínají důležité události v životě Buddhy. Tyto náboženské svátky jsou spojeny s meditacemi a oblečením do světlých barev, které symbolizují čistotu a klid. Jeden z důležitých obřadů během Poya Days je meditace, která pomáhá buddhistům dosáhnout vnitřního klidu a osvícení.

Meditace může být různorodá – někteří buddhisté meditují v sedě nebo leží, zatímco jiní praktikují meditaci v chůzi. Bez ohledu na konkrétní techniku, záměrem je soustředit se na přítomný okamžik a objevovat hlubokou harmonii a mír uvnitř sebe.

Zvelebující atmosféra a zasvěcené praktiky během Poya Days přinášejí pocit klidu a smysluplnosti v buddhistické komunitě. Je to doba, kdy se můžeme oddat meditaci a prozkoumávat hlubší zákoutí našeho vnitřního světa. Poya Days jsou hluboce obohacující zážitek pro každého buddhistu, který hledá duchovní obohacení a rovnováhu.

Navam Perahera: Oslava učení Buddhy

Tradiční průvody a ohňostroje

V srílanském kalendáři se blíží další důležitý svátek – Navam Perahera. Tento festival se koná každý rok v únoru nebo březnu a slaví se jako vzpomínka na předání Buddhova duchovního učení svým následovníkům. Je to jedna z nejvíce očekávaných událostí v městě Colombo, kde se konají tradiční průvody zahalené ve velkolepých barvách a vzrušující ohňostroje.

Navam Perahera představuje závěrečný festival perahera sezóny na Srí Lance. Průvody jsou plné hudebních nástrojů, tance a kostýmů, které oživují historické okamžiky z učení Buddhy. Ulice jsou plné lidí, kteří přicházejí z daleka, aby se účastnili tohoto významného náboženského a kulturního festivalu.

Během Navam Perahera se srílanské ulice promění v živé divadlo. Tradičně se zde přenáší replika svatyně Buddhových relikvií na ozdobném slonovi. Následovaný obloukem ohňostroje a osvětlenými pochodněmi, které vytvářejí kouzelnou atmosféru. Podél cesty jsou rozmístěny stánky nabízející tradiční jídlo, suvenýry a další zajímavosti.

Navam Perahera je takovým vrcholem buddhistického kalendáře na Srí Lance. Je to nejenom náboženská událost, ale také příležitost, kde se místní komunity a návštěvníci sbližují a slaví společně. Je to doba, kdy se Srí Lanka ponoří do barevného a vzrušujícího světa a oslavuje zářivé učení Buddhy.

FAQ

Vesak Poya: Co přesně slavíme?

Vesak Poya je buddhistický svátek, který slaví narození, osvícení a smrt Buddhy Gautamy.

Jak se slaví Sinhala a Tamil?

Sinhala a Tamil Nový rok je slavený jako konec sklizně a začátek nového roku. Během tohoto svátku se lidé oblékají do tradičních oděvů, připravují tradiční jídlo a provádějí různé rituály.

Jak probíhá festival Kandy Esala Perahera?

Kandy Esala Perahera je největší a nejbarevnější festival na Srí Lance. Během tohoto festivalu se konají tradiční tance a hudba na ulicích a probíhá průvod s posvátným zubem Buddhy.

Co je to Duruthu Perahera?

Duruthu Perahera je kulturní festival na Srí Lance, který slaví Budhovu první návštěvu ostrova. Festival zahrnuje průvod slonů a různé kulturní aktivity.

Co slavíme během festivalu Deepavali?

Deepavali je hinduistický festival světla, který slaví vítězství dobra nad zlem. Během festivalu se zapalují lampy a provádějí se různé rituály.

Co jsou Poya Days?

Poya Days jsou náboženské dny pro buddhisty na Srí Lance. Během těchto dnů se často praktikuje meditace a lidé si oblékají světlé barvy.

Jak se slaví festival Navam Perahera?

Navam Perahera je oslava učení Buddhy a probíhá ve formě tradičních průvodů a ohňostrojů. Tento festival je jedním z nejdůležitějších na Srí Lance.

Blog

Nechte se inspirovat naším blogem a objevte kouzlo Srí Lanky. Najdete zde tipy na výlety, recepty na srílanské speciality, rady pro turisty a mnoho dalšího.

Sleeping elephant beach resort

Rezervujte si kousek ráje již dnes

Přijeďte a objevte kouzlo Sleeping Elephant Beach Resortu, kde pohodlí a příroda tvoří dokonalou harmonii. Staneme se součástí vašich nezapomenutelných zážitků. Těšíme se na vás!

Rezervace

Najděte nás na mapě

Vaši oázu klidu a pohody najdete na tomto místě.

Zobrazit

Potřebujete poradit?

Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem ohledně ubytování, aktivit nebo služeb. Vždy vám rádi odpovíme.

Formulář